KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDAKİ AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

1 - Kişisel Veri İşleme Faaliyetlerimiz

 

1.1 -  Topladığımız Kişisel Veriler

Kullanıcılarımızın  web sitemizi sorunsuz bir şekilde ziyaret etmeleri, web sitemiz hakkındaki analitik değerlendirmeleri yapmamız ve 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu dahil olmak üzere yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla kullanıcılarımızın cihaz bilgileri, IP adresleri, ülke ve şehir bilgileri, kullandıkları tarayıcı türü ve cihaz bilgilerini, siteye giriş zamanlarını, arama tercihlerini, çıkış yaptıkları siteler gibi ziyaretçi istatistiklerini, vb. analitik ölçümleri içeren kişisel verilerinizi işleyebilmekteyiz.

1.2 - Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemimiz

Kullanıcılarımızın kişisel bilgilerini 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanununa uygun olarak iki şekilde toplamaktayız.

  1. Bize Verdiğiniz Bilgiler: Web sitemizi ziyaret ettiğiniz de size daha etkili bir hizmet sunmak için ve sizin sitemizi daha etkin şekilde kullanmanız için size ait bazı bilgilere ihtiyaç duyulmaktadır. İsim, soy isim, eposta adresiniz gibi kişisel bilgileriniz bu kapsamdadır.

  2. Web sitemizi Kullanmanız Esnasında Edindiğimiz Bilgiler: Web sitemizi kullandığınız esnada çerezler ve benzeri kodlamalar aracılığıyla size ait bir kısım verileri otomatik olarak işleyebilmekteyiz.

1.3 - Kişisel Verilerinizin Paylaşımı

Kamu kuruluşlarınca talep edilmedikten sonra veya teknik zorunluluklar gerektirmedikçe kişisel verilerinizi üçüncü kişilerle  paylaşmamaya özen gösteriyoruz. Burada yer alan kişisel verileriniz için sadece yasal zorunluluk veya bir mahkeme kararı olması halinde yada yukarıda belirttiğimiz amaçlar için  hizmet aldığımız hosting firmaları, Google Analytics, veya başka bir web sitesinin ek hizmetlerinden faydalanma amacıyla teknik olarak paylaşım yapma gereği duyulmaktadır.

Web sitemizin sayaç hizmetleri olarak Google Analytics kullanmaktayız. Google Analytics tarafından edinilen bilgiler anonim hale getirilerek saklanıyor ancak ilgili firmanın sunucuları yurtdışında bulunduğundan dolayı site ziyaretçilerimize ait bilgiler yurtdışında bulunan sunucularda işlenmektedir. Bu teknik gereklilikten dolayı size ait bazı bilgiler Google web sitesini veya facebook, instagram twitter gibi siteleri ziyaret ettiğinizde teknik olarak yurtdışında işlendiği gibi web sitemizin ziyaretçilerinin bilgileri de aynı sebeplerden dolayı yurtdışında bulunan sunucularda işlenmektedir. Bu teknik bir zorunluluktan kaynaklanmaktadır. Web sitemizi ziyaret etmekle kişisel bilgilerinizin yurtdışında bulunan sunucularda işlenmesini açık rızanızla kabul etmiş oluyorsunuz. Sitemizi ziyaret etmeye başlamadan önce Google Gizlilik Politikasını okumalısınız. Eğer Google hizmet politikasının tamamını açık rızanızla kabul etmiyorsanız sitemizi kullanmayınız. Google Gizlilik Politikasını okumak için buraya tıklayınız.

 

2 - Bültenlerdeki Kişisel Veri İşleme Faaliyetlerimiz

 

2.1 - Topladığımız Kişisel Veriler

Elektronik posta bülteni hizmetlerimizi yürütebilmek,  geliştirebilmek ve 6698 sayılı Kanun kapsamında ve diğer kanunlar uyarınca yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için aşağıdaki bilgileri işliyoruz.

Bültenimize kaydolmak isteyen kullanıcılarımıza e-posta ile bülteni gönderebilmek için e-posta adresini veya ad ile soyad bilgilerini işliyoruz.

6698 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatındaki yükümlülüklerimize uymak için bültendeki linkleri açılma oranı,konum bilgileri,kişi sayısı, bültenle etkileşim oranları gibi site kullanım ve analitik bilgilerinizi işliyoruz.

Kişisel verilerinizi zorunlu haller dışında üçüncü kişilerle paylaşmıyoruz.

2.2 -  Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemimiz

Kişisel verileriniz bültenimize kayıt olurken doldurduğunuz form üzerinden toplanmaktadır. Kişisel verilerinizi toplamamızın hukuki sebepleri, sözleşme kurulabilmesi ve bu şözleşmenin ifası ile meşru menfaatlerimiz yurtdışına aktarım gibi bazı durumlar açık rızanızdır.

2.3 - Kişisel Verilerinizin Paylaşımı

Kamu kuruluşlarınca talep edilmedikten sonra veya teknik zorunluluklar gerektirmedikçe kişisel verilerinizi üçüncü kişilerle  paylaşmamaya özen gösteriyoruz. E-posta bülteni hizmetini aldığımız MailChimp’in  sunucularının yurtdışında bulunmasından dolayı eposta, ad soyad gibi bilgilerini yurtdışında bulunan sunucularda işlenmektedir. Bu teknik zorunluluktan kaynaklanmaktadır. Bültenimize kayıt olurken MailChimp’in Gizlilik Politikasını https://mailchimp.com/legal/privacy/ adresinden okuyabilirsiniz. Eğer e-posta bülteni şartlarını kabul etme konusunda açık rızanız yoksa hiçbir kişisel bilginizi vermeyiniz,  e-posta bülteni hizmetine kayıt olmayınız.

 

3 -  Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Kanunda kapsamında yalnızca gerçek kişilerin verileri korunmaktadır. Kanunda kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi ifade etmek için İlgili Kişi ifadesi kullanılmaktadır.  İlgil Kişi olarak KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinize ilişkin aşağıdaki haklara sahipsiniz

 

Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

Açık Rıza Onayı

Web sitemizi kullanmaya devam etmeniz halinde, İşbu Kişisel Verileri Koruma Kanunu hakkındaki aydınlatma metnimizin tamamını, site kullanım koşullarının tamamını, gizlilik bildirimi ve çerez politikasının tamamını hür iradenizle okuyup, anladığınızı ve açık rızanızla burada yazılı metnin tamamını kabul ettiğinizi beyan etmiş olursunuz. İşbu metnin tamamını veya bir kısmını kabul etmiyorsanız sitemizi kullanmadan hemen sitemizden çıkış yapmalısınız.

Kişisel Verileri Koruma Kanununu okumak kullanıcılarımızın sorumluluğundadır. Kişisel Verileri Koruma Kanununda belirtilen, kişisel veri kapsamına giren kişisel verilerinizin işlenmesini ve saklanmasını web sitemizi kullanmaya devam etmekle açık rızanızla kabul etmiş olmaktasınız.

Kişisel Verileri Koruma Kanunu hakkında detaylı bilgi almak için Kişisel Verileri Koruma Kanunun tam metnini buraya tıklayıp okutabilirsiniz.

Sizlere en iyi ve en güvenli şekilde hizmet verme amacındayız. İlginiz ve anlayışınız için teşekkür ederiz.

Veri Sorumlusu : Ustunnet Bilişim Teknolojileri

Veri Sorumlusu İletişim Adresi : info@bileti.al

 

TOP